O NAS

Jesteśmy świecką organizacją zajmującą się prowadzeniem ponad 100 katolickich placówek szkolno-wychowawczych w całej Polsce.

Od 26 lat kształcimy i wychowujemy nowe pokolenia Polaków, kładąc nacisk na integralny rozwój ucznia.