Wersja papierowa

Wypełnij papierową wersję zeznania podatkowego wpisują odpowiednie dane naszej organizacji

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie możesz przekazać 1% swego podatku należnego za rok 2017 na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli pragną Państwo wesprzeć szkoły Stowarzyszenia w Waszym regionie. Prosimy o przekazanie na ten cel 1% swojego podatku.

Można to uczynić wypełniając deklaracje PIT w następujący sposób:

PIT 37 – należy wpisać:

  • w pozycji 137 – KRS 0000044175
  • w pozycji 138 – przekazywaną kwotę
  • w pozycji 139 – nazwę szkoły oraz miejscowość, w której znajduje się szkoła, którą chcemy wesprzeć
  • w pozycji 140 – zaznaczyć to pole aby wyrazić zgodę na przekazanie swojego imienia, nazwiska, adresu oraz kwoty z pozycji 138
  • w pozycji 141 – dodatkowe informacje ułatwiające kontakt z płatnikiem, takie jak telefon lub email

Analogicznie w innych zeznaniach podatkowych:

  • PIT 36 – w pozycjach: 329 – 333
  • PIT 36L – w pozycjach: 97 – 101
  • PIT 38 – w pozycjach: 57 – 61
  • PIT 28 – w pozycjach: 134 – 138

Wpłaty dokona właściwy Urząd Skarbowy zgodnie z Państwa dyspozycją.